Vad kan OMI-Doktorn hjälpa till med?

 

 

Det är faktiskt en hel del. Inte minst inom diagnostiken där man genom selektiva blockader med lokalbedövning oftast enkelt och elegant kan komma fram till exakt diagnos vid oklara smärttillstånd i axel, höft, knä, armbåge, hand, fot m.m. OMI-Doktorn genomför ultraljudsskanning vid första besöket då detta ofta ger ytterligare värdefull information kring patientens smärttillstånd.

Vid andra kliniska tillstånd så är kortisoninjektion en ypperlig behandlingsmetod -- vid vissa tillstånd faktiskt den enda metod som är effektiv. För att uppnå optimalt resultat förutsättes dock att behandlande läkare är utbildad inom ortopedisk medicin; alternativt har lång erfarenhet/intresse för detta specialområde inom klinisk medicin.

Exempel på olika smärttillstånd som OMI-Doktorn behandlar

Höft: Traumatisk artrit och steroidkänslig artrit i höftleden, slemsäcksinflammation i glutealbursa, ileopsoasbursa, ischiadicusbursa och trokanterbursa. Inflammation i senfästet för adduktor longusmuskeln i pubisområdet är också lämpad för kortisoninjektion.

Axel och skuldra: Frozen shoulder (kapsulit/artrit), subakromiell bursit, artrit i AC-leden; tendinit i tenoperiostet till senorna för suprapinatus, infraspinatus och subscapularis

Knä: Traumatisk artrit, steroidkänslig artrit, Jumpers-knee, suprapatellartendinit, tendinit i tenoperiosten för m. biceps femoris, ”runners knee”, popliteustendinit, ligamentskada i mediala kollateralligamentet, respektive mediala coronara ligamentet, prepatellarbursit och bursit i ”pes anserinus”.

Armbåge: Tennisarmbåge, golfarmbåge, artriter i armbågsleden (inkl PRU-leden), tendinit vid bicepssenans fäste på tuberositas radii, tendinit i periostet för tricepssenan, olecranonbursit.

Fot och underben: Artrit i talarled, subtalarled och MTP1-leden. Anterior periostit, ”dancers heel”, ”jumpers sprain”, trigonit. akillessenebursit. tennis leg, tendiniter i tenoperiosten för tibialis posterior och peroneussenorna, kroniska ligamentskador i FTA-, FTP-, CC– och FC-ligamenten. Behandlar även plantarfascit och "heel-pad".

Handled/hand: Artrit i handleden (inkl DRU-leden), artrit i CMC1-leden; de Quervain tendovaginit; ligamentskada i ulnara kollateralligament. Injicerar även triggertumme/-finger samt periostit på distala radiuskanten.

Hälseneproblem: Akillestendinopati behandlas initialt med eccentrisk träning eller stötvåg. Vid slemsäcksinflamation har ofta kortisoninjektion mycket god effekt.

 

 

 

 

 

OMI-Doktorn

(Orthopaedic Medicine International)

 

Ortopedisk Medicin i Stockholm City