Ultraljudsscanning

Ultraljudsscanning ger oss möjlighet att visualisera och identifiera inre strukturer genom att sända ut och ta emot högfrekventa ljudvågor som i olika grad reflekteras från underliggande vävnader. Dessa signaler processas vidare med avancerad datateknik och omvandlas till tolkningsbara anatomiska bilder som ses på en dataskärm i realtid.

 

Inom ortopedisk medicin är man intresserad av att undersöka senors kondition (tendinos, senruptur, tenosynovit) men även undersökning av leder (artrit/artros, fri kropp, meniskskada, synovit), slemsäckar (bursit, kalknedslag), ligament (ruptur, inflamation), nerver (inklämning) är av stort kliniskt värde. Metoden kan dock inte ersätta den kliniska undersökningen, utan skall ses som ett värdefullt diagnostiskt komplement!

 

Många kliniska frågeställningar inom ortopedisk medicin -- dock inte alla -- lämpar sig mycket väl för ultraljudsscanning och fördelarna med metoden jämfört med undersökning med Datortomografi, Magnetkamera eller Röntgengenomlysning kan ses nedan:

 

  • Undersökning och tolkning sker i realtid
  • Dynamisk undersökning är möjlig -- vilket ger stark diagnostisk styrka
  • Man kan påvisa blodflödesaktivitet med dopplerfunktion
  • Inga röntgenstrålar
  • Påverkar inte pace-makerfunktion och kan även användas på patienter med implantat
  • Klaustrofobi är inget problem
  • Smärtfritt och bekvämt
  • Inga kända biverkningar
  • Undersökningen är billig

Ultraljudsledda injektioner

 

Inom ortopedisk medicin används ultraljudsscanning i allt större omfattning vid injektionsbehandling, vilket ger betydligt högre träffsäkerhet och ofta mindre smärta vid injektionen.

 

 

 

 

 

 

OMI-Doktorn

(Orthopaedic Medicine International)

 

Ortopedisk Medicin i Stockholm City